Cho Thuê Xe Du Lịch Minh Phát

 Địa chỉ: CTY TNHH Vận Tải Hành Khách Minh Phát Travel
 Điện thoại: 0374665665
 Website: https://thuexedulichminhphat.com